Alkohol kvote straff

Hvis du har med for mye, blir alle varer over kvoten inndratt. Opp til et visst nivå på. Beregner de ulike kombinasjonene av alkohol og tobakk som er innenfor taxfree- kvoten. Zucca med assist da Rangers vant på straffer.

I tillegg til de velkjente tobakk- og alkoholkvotene , er det også kvoter på noen typer mat, drivstoff, blomster og endel andre varer – og det er en . Hva er straffen for å ta med seg drikke som underårig fra Storbritannia til Norge?

Blir vi kun fratatt drikken, eller kan de pålegge oss bot i tillegg? Det kan ikke utstedes forenklet forelegg for vare som det kreves særskilt tillatelse til . Om tollkvotekalkulatoren. Inntil liter drikk med alkoholinnhold fra og med 2til og med volumprosent:.

Dette er straffen for småsmugling. For sjølv om det skulle være f. Bøtene beregnes hvor mye ut over tollfri kvote (se under) man forsøker å ta. Alkohol med over volumprosent er uansett ulovlig å importere.

Men vet du nøyaktig hvor mye det koster å overskride kvoten ? Og kjenner du til grensa for når straffen blir mer alvorlig enn forenklet forelegg? Taxfree- kvoten for alkoholvarer er liter brennevin, liter vin (to flasker) og liter øl, eller liter vin (fire flasker) og liter øl. Tar du med for mye alkohol , tobakk eller kjøtt over grensen og blir tatt på fersken, vil du måtte punge ut mer fra 1. Som reisande til Noreg kan du, i tillegg til den toll- og avgiftsfrie kvota, fortolle inntil liter øl eller vin, fire liter brennevin, 4sigarettar og 500 . Import av alkohol Privatpersonar kan importere øl, vin, brennevin og . For de som lurer på hva dansken hadde med utover lovlig kvote , . Det er ikke straffbart for å være i besittelse av alkohol selv om man ikke. Den som er mindreårig har ingen kvote for toll- og avgiftsfri innførsel av alkohol , . Reisefølget mitt skal . Bytt tobakk med alkohol Den blåblå regjeringa la i mai fram sitt forslag. De nye kvotene åpner for muligheten til å ta med seg mer avgiftsfri alkohol inn i Norge.

Hele oversikten for straffen ved for mye innførsel, finner du her. Det er naturlig nok unntak av alkohol – og tobakksvarer (og år). I Norge har vi av ulike grunner høye alkoholavgifter.

Men du kan som kjent ta med deg avgiftsfri kvote hjem fra utlandet. Han sa i retten at han ikke hadde solgt alkohol og røyk. Du kan nå også innføre .