Arkeologiske funn på egen eiendom

Frykt ikke arkeologiske funn på tomta: Staten betaler for privatpersoner. Om man skulle finne et nytt Osebergskip på eiendommen , kan man . Kjøperen måtte betale 200. I tillegg finnes et stort antall uregistrerte arkeologiske kulturminner.

Hvis du får ja, kan de kreve arkeologisk utgraving.

Hvis det gjøres nye historiske funn på din eiendom får du vanligvis. Grunneier må gjøres kjent med automatisk fredete kulturminner på egen eiendom. Selv vet han om rundt personer som skjuler arkeologiske funn.

Dekning av utgifter til arkeologiske arbeider ved mindre, private tiltak. Derfor har tallet på innleverte arkeologiske funn gått ne selv om flere oldsaker. Finneren kan ikke beholde gjenstanden selv, selv om den ble funnet på ens egen eiendom. Slike funn tilhører staten, og må leveres Fylkeskonservatoren.

Som vi vil forstå, spenner arkeologiske funn over et svært langt tidsrom.

For kort tid siden ble det funnet ei øks fra vikingetida på eiendommen til Namdalsavisas villmannsjournalist Birger Aarmo. Funnet blir betegnet . Fånestangen, men han vil . Arkeologiske funn gjøres ofte i Hellas. Kjell Roar gjorde et sensasjonelt funn på sin egen gård.

Et av funnene førte til at jeg fikk arkeologer på besøk på gården, forklarer Grimsrud. Mitt beste funn er en steinaldertyggis, forteller arkeolog Unn Yilmaz i. Mange er redde for å melde fra om funn på egen eiendom , for de tror at . Løsfunn er den arkeologiske betegnelsen på funn av arkeologiske gjenstander. Ifølge Kulturminneloven §er følgende løse kulturminner statens eiendom.

Ragnar på vårt kontor med spennende funn de har gjort på egen. En nabo av meg var livredd for arkeologiske funn på eiendommen sin for to år . Dette gjelder ikke dersom du finner noe interessant på din egen eiendom. Er det arkeologisk viktig å undersøke et privat funn , er det ikke du . Likeledes er samiske faste fornminner og skipsfunn eldre enn 1år.

Tidligere kjenner arkeologene bare til denne type funn i Sverige og.

Hurum historielag vil svært gjerne lage en egen utstilling med funn fra steinalderen på Bygdesamlingene på Tronstad går og de har allerede . Etter hvert som arkeologene gravde seg nedover, åpenbarte det som skulle vise seg å være det viktigste arkeologiske enkeltfunnet i Trondheim . Dagens lovverk er utilstrekkelig og skaper utilsiktede utgifter for grunneiere. Anders Olberg overleverer gjenstandene til arkeolog Bernt-Egil. Jeg brukte først bestefars metallsøker, men den funka ikke like bra, derfor kjøpte jeg min egen.