Digitalt fotoarkiv hedmark

Domkirkeoddens samlinger omfatter bygninger, gjenstander, foto og arkivalia, og er bygd opp gjennom museets vel hundre år lange historie. Samlet utgjør museets utearealer landets største friluftsmuseum, . Ringsaker folkebibliotek – Bildebase. En mindre del av fotografiene er søkbare via Digitalt Museum.

Hovedvekten på innsamlede. Her kan du søke i Domkirkeoddens fotoarkiv. Arkivverket lanserer historisk fotoarkiv på nett. Hedmark Hedmarksmuseets fotoarkiv – Digitalt Museum Oppland. Vestfold Telemark Telemark Museum – Digitalt museum Aust-Agder . Anno museum, Musea i Nord-Østerdalen har ca.

Bare unntaksvis er det fra andre kommuner i Fjellregionen eller Hedmark fylke. Samlingene vil fortløpende bli gjort tilgjengelig på Digitalt museum. Anno Museum er digitalt registrert.

Selbu historielags fotoarkiv , Historielaget har fotosamling, samarbeider med Selbu . SKØYTELØPER HJALMAR . Etter planen skal arbeidet med digitalisering halde fram. I museets fotoarkiv finnes i tillegg flere egne samlinger fra fotografer eller institusjoner. På Digitalt Museum kan du søke på fotografier og gjenstander fra 117 . Med støtte fra Norsk kulturråd tok derfor flere offentlige fotoarkiv initiativ til en kartlegging av tilstanden til Widerøes.

Kommuner hvor bildene er digitalisert, er merket med rødt og lenket til Det digitale nasjonalbiblioteket. SAMLET: En del av NGUs team bak fylkeskartet for Hedmark. Resultatet er et digitalt kart av kvartærgeologien i hele fylket, en såkalt best . Nina Torp, SITUASJONER. Foto: Lars Ripsru Hedmarksmuseets fotoarkiv. Kristiansen omtaler det som skjedde som det mørkeste kapitlet i Hedmarkens krigshistorikk.

Statsarkivet henvender seg til alle som har eldre foto fra Hedmark og Opplan og som. I samarbeid med Domkirkeoddens fotoarkiv blir fotografiene skannet inn slik at. Fotografiene vil bli delt på nettstedet Digitalt Museum.

Hogstad kraftstasjon – glimt fra NVEs fotoarkiv Under Annet. Mange av fotografiene ligger også på Digitalt Museum som du kan bla deg igjennom .