Drensrør legging

Legging av dreneringsrør. Håper noen kan hjelpe meg med noen småting nå som jeg skal legge dreneringsrør. Byggforsk anbefaler at man som et alternativ kan legge et såkalt drensrør midt inne i pukken.

Drensrørets hull må ligge opp. En sikker og varig dreneringsløsning må bygge på kunnskap om hvordan vann, vanntrykk og vanndamp (fukt) oppfører seg mot konstruksjoner .

Korrekt anlagte drensrør og godt drenerende masser rundt grunnmuren er god forsikring mot fuktskader. Takvannet bør via takrenne og . Et perforert dreneringsrør på fire meter for å lede bort grunnvann fra grunnmur. Dreneringsrøret graves ned inntil huset og sørger for at grunnvann ledes bort fra. Der drensrør går gjennom kantvegetasjon- tette rør i dette området.

Steinsett enden av drensrøret der det kommer ut i friluft. Plastrørprodusentene i Norge har utarbeidet felles anvisninger for legging av rør.

Dette sikrer kvaliteten ved at utførelse ikke er en konkurransefaktor. Så skal grunnmuren kles med knotteplast og nye drensrør legges ne. Den typen drensrør som brukes i dag er laget av korrugert plast med . For at rørene skal være.

Wavin har vært markedsleder på drensrør i norge de siste årene. Det bør minimum være et grøftedyp på meter. Pecor dreneringsrør er et dobbelvegget korrugert rør med glatt innside. Vi utfører graving, drenering, planering, oppsetting av mur og legging av stein. Korrugerte drensrør er det mest benyttede røret til drenering av grunnmur.

Mesteparten av gravingen er allerede utført. Gjenstående arbeider er legging av drensrør , isolering av grunnmur, tilbakefylling av masser, samt . Ved legging av korrugerte slanger med salgren er det. Ved utbedring eller legging av ny drenering, får man sjeldent lagt drensrør under sålen (fundamentet boligen står på) på grunn av fare for setningsfare, derfor . Den riktige rekkefølgen før rehabilitering av kjeller eller sokkel! Vi er et lite borettslag som trenger å legge et drensrør fra en kum til en annen, ca m.

Innebærer graving legging av rør, gjenfylling og evt . Tenker da på grøfting av dyrket jord. Rørdeler for Pragma Infra overvannsrør og drensrør s 13. Under legging er det best å legge rørene med vannstrømmen. I motsatt fall blir det stående . Alt frå graving av drensrør , utgraving av tomt, graving for veg, innkøyrslar til utbetring.

Enklere og raskere legging av rør.