Fargetemperatur skala

SI-enheten er kelvin (K). En lyskildes fargetemperatur er definert som den temperatur det . Lysets fargetemperatur er svært viktig når vi velger belysning. Lystemperatur deles ofte inn i hovedgrupper, hvor begrepene . Innenfor synlig elektromagnetisk . Her er noen eksempler på fargetemperaturer : .

Det er flere krav og anbefaler når det kommer til riktig valg av fargetemperatur. Kelvin (K) – enkelt forklart. Gamle glødepærer hadde en fargetemperatur på om . Har skalaen for temperatur og fargetemperatur i det hele tatt noe med hverandre å gjøre?

I så fall, hvorfor stemmer de ikke over ens når de . Lys fra lysstoffrør og lyspærer har en annen fargetemperatur enn sollys,. DX ligger i motsatt ende av skalaen. Mellom og er det vanskelig å se forskjeller i farge, men oppover i skalaen kan man oppleve tydelige og.

Ikke alle TV-apparater har mulighet til justere fargetemperaturen , men de fleste. IRE er en skala som inneholder gråskalaen fra sort (IRE) til hvitt (1IRE). For å forklare hvitbalanse må vi først se litt på fargetemperatur. Skalaen går fra varmt til kaldt lys. Hjelper deg å finne riktig fargetemperatur på lyset.

Halogenpæren gir god fargegjengivelse og har en varm fargetemperatur , men har. Lyse farger reflekterer både dagslys og kunstig belysning i en høyere skala. Hvite dioder finnes i et stort antall fargetemperaturer – fra varmhvit til svært. Ra-indeks vurdert opp mot referanselyskilden i en skala fra 1-1for . Fargetemperaturen er svært viktig når vi velger belysning. K og klart sollys har fargetemperatur på ca.

Varmeste fargetemperatur er nederst på skalaen og kaldere høyere oppover på skalaen. Ra eller CRI: Lysets evne til korrekt fargereproduksjon i forhold til dagslys. Angis på en skala fra 1- 10 . Noen kameraer har en skala for fargetemperatur i K, der du kan velge en verdi for fargetemperatur selv.

Den mest krevende belysninga med . Det skal ha rett fargetemperatur og lysstyrke og ikke ha avvik fra det som kalles black body. I denne testen sjekkes hver femte prosent på en skala fra 0-100.