Fjøs vifte

Den utgamle termostaten til den like gamle vifta i gamlefjøset mitt er defekt og eg treng ein ny. Fjøsen er gammal og det same er det elektriske . Vår ventilasjonsavdeling produserer aksial- og sentrifugalvifter for de fleste ventilasjonsbehov med hovedvekt på industri og offshore . Sammen tilfører disse . Friskluft kommer inn i rommet gjennom vegg- eller loftsventiler, mens luft suges ut av rommet gjennom avtrekkskanaler med vifte.

Dette skaper undertrykk. For å oppnå godt klima inne i fjøset må vi fjerne varm og fuktig luft og erstatte. Plassering av vifter har mindre betydning, men i store fjøs anbefales max 25 . Sirkulasjonsviftene er store, saktegående og støysvake som har som formål å øke blanding og sirkulasjon av lufta i fjøset.

Det fører også til redusert flueplage om . Mekanisk ventilasjon skifter ut lufta ved hjelp av vifter. Produktet er dessverre ikke tilgjengelig .

Undertrykksventilasjon er vanlig i isolerte fjøs for storfe og småfe. Høy effekt vifter enkeltvis eller samlet. Til lakkering-verksteder, verksteder, garasjeanlegg, tunneler, låver, fjøs osv. Vifter i industrikvalitet. En hovedårsak til dette er nå lokalisert til å være svakhet ved motorvernet.

Standarden NEK 4er. Med kraftige vifter kan selv store fjøs luftes på en pålitelig måte – for friske og. På 70- og 80-tallet ble det bygd mange fjøs med vifter i gjødselkjeller og gulvutsug. Han går nå ut mot dårlig ventilasjon i svært mange norske fjøs.

Arne Møllerstuen gikk i fjøset på gården i Gausdal om morgenen, lukket opp vinduene og satte på vifte i kjelleren. Våronna var i gang og gjødsla skulle røres. Kraftig vifte til bruk i stall, fjøs , haller m. Med 6-vinget propell i rustfritt stål.

Det er ikkje vifte i fjøset , men ein slags gardiner går ned når sola skin . Fjøs til fjøs med Trondheim Sifonietta.

Utskifting av defekt viftemotor – Ønsker seg en ny vifte med to trinn og. Er gjerne forbundet med fjøs og stall. Skredfarevurdering for ny fjøs på Øvre Ljøsne, Lærdal kommune – gnr. Lamellene er tykkere enn vanlig og kan rengjøres med høytrykksspyler.

Bilvask (med aktivt skum). Mattilsy- nets tilsynsrapport omtalt som et annet gasstett tiltak og at gulvet i fjøset der- med tilfredsstilte kravet i forskrifta. Planlegger bør ta stilling til vifte – plassering og viftekapasitet.

Kapslingsklasse IP 44. På vifter av typen VF – VF styrer termostaten varmen og viften eller bare. Elektriker Ønsker tilbud på bytte av sikringsskap og hele ledningsnettet i fjøs , fjøsen er delt i to deler. Det er vifte , vannpumpe, varmtvannstank, flere lysarmaturer. Veggmontert varmevifte for vannbåren varme.

Godt egnet for bruk på verkste lager, butikk, fjøs etc. Blowair varmevifter er utført i lakkert stålkappe .