Gråvannsfilter

Gråvannsfiltret er konstruert for små vannmengder fra utslagsvask. Kummen er uten bunn og graves ne fylles deretter med Leca eller sand. Slamfilter uten pumpe kr. Renser gråvann fra hytte med inntil sengeplasser.

Fettutskilleren vil normalt stå ca halvfull med vann.

Renser vann fra dusj, ba kjøkken, gårdsbruk osv, ikke fra toalett. Befinner seg i Orkdal, kan evt. Rør, slanger, isolasjon, fiberduk, osv. Vennligst sjekk enhet på varen. Du må derfor legge inn et antall som går opp i lengden eller . Perforert væskeutskiller.

Biologisk toalett, gråvannsfilter. Fast bosetting (anlegg mindre enn pe).

Antall personer tilknyttet. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Installasjon av gråvannsfilter til hytte i Son. Utføre kommunens krav om renseanlegg for gråvann for hytter og få godkjenning for . NAVA Compact gråvannsfilter med slamavskiller består av slamavskiller med innebygd pumpekum, biofilter med dyser og sentralrør med pumpe for.

Situasjonskart med avmerket tiltak og plassering av infiltrasjonsgrøft og gråvannsfilter. Søknadem skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. Vedlikehold og drift av gråvannsfilter Vedlikehold under drift: 1) Fyll opp næringsgiver gang pr. Tett tank for svartvann, gråvannsfilter.

Skru ut giveren, og fyll den med Spesialnæring. Reinseanlegg for gråvatn. Annen løysning, spesifiser: Tillegg for minireinseanlegg:.

Annen løsning, spesifiser:…………………………… Tillegg for minirenseanlegg: CE- merke . Oppsamlingstank for gråvann (Tillates unntaksvis etter nærmere begrunnelse). Avløpsfritt toalett, gråvannsfilter. Norsk filter for avløpsvann søker pilotkunder for et nytt filter som renser gråvann fra hytta.

Som toalett nyttes biodo, forbrenningstoalett eller lignende, eller ledes til tett tank.

Anlegget kan tilpasses slik at det kan . Det finnes to typer av renseanlegget: Odin GVR- som er dimensjonert for hytte med inntil sengeplasser, og Odin GVR- som er . Jets gråvannsfilter med etterpoleringsgrøft. Det er vegadkomst til avløpsanlegget. Hei,Jeg skal bygge hytte med innlagt vann, og med utslipp for gråvann.

Hytta ligger for seg selv med mulighet for å grave infiltrasjonsgrøft.