Hekk mot nabo

Trær, som ofte er grobunn for nabokrangler, reguleres av naboloven. Enhver har rett til å etablere hekk mot naboeiendom. Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde mot naboen.

Du har lov å plante en hekk helt inntil nabogrensen som kan vokse m inn på . Her stadfestes det tydelig at naboen din har rett til å ha gjerde mot.

Men det er ingen bestemmelser om hvor høy en hekk kan være, heller ikke . Hei, vi tenker på å plante en hekk mot naboen i sør. Han har fjernet trærne inne på vår eiendom uten spørsmål om lov, men vi vil gjerne ha noe . I følge lov om grannegjerde har du rett til å ha gjerde mot naboen hvis. En hekk kan være to meter eller lavere, og naboen kan forlange at du . Synes du naboen og hekken hans boltrer seg over litt vel mye plass, er det greit å merke seg lovgivningen på området. Loven sier at man fritt kan anlegge en hekk mot naboeiendommen for egen regning – men ikke lengre inn på naboens tomt enn en halv meter.

Hvis jeg var naboen og ikke ønsket en hekk på grensen, så ville jeg nektet og kranglet for alt det er verdt ift å ikke få en halv meter kortere tomt mot mitt ønske!

Slik har jeg hatt det mot naboer i mange år, og det har fungert fint. I tillegg medførte hekken at snøen smeltet to uker senere om våren. Naboen hevdet på sin side at hekken var av stor verdi, idet den skjermet mot innsyn og mot.

Kan naboen fjerne hekken uten vårt samtykke? Nåværende hekk er over meter høy, og er alldeles glimrende mhp skjerming mot innsyn. Grannegjerdeloven angir din privatrettslige rett til å etablere hekk mot nabo. I enkelte tilfelle gjelder også en plikt til å oppføre hekk, og til å dele . Loven gir deg som eier rett til å etablere en hekk mot naboen. Hekken skal da som et utgangspunkt settes opp i grenselinjen.

I tilfelle hvor hekken skal plantes i grenselinjen og fungere som et gjerde mellom eiendommene må begge parter være enige om dette. Vi har en hekk på delet mot naboen , den består av blant annet grantrær som er opp til fem meter høye. Ved å sjekke hvilke rettigheter du har, kan du unngå ubehageligheter og dårlig naboskap. Det å sette opp et gjerde mot naboens eiendom er noe man i. Vi ønsker å plante en hekk mot ene naboen , Den bør skjerme godt og være eller kunne bli ganske høy. Vi er boliger i et sameie som ønsker avgrensing mot nabo i form av mur (betong , granittblokker el.l).

Muren skal være ca 1m høy og fungere . Ofte er det slik at hekker tjener som grenseskille (gjerde) mot naboeiendommen.

Hekken reguleres da ikke av naboloven , men av Lov om . Jeg taper verdi på eiendommen min, . I løpet av sommeren har vi fått på plass gjerdet mot sør ( mot rutebilstasjonen). Home Nytt gjerde og hekk mot rutebilsjasjon. Jeg blir litt oppgitt idag, kikker ut og ser at våre nærmeste naboer har satt opp hekkplanter mot vår eiendom. I deres fulle rett, for det er satt ca . Sjeneres du av naboens viltvoksende hekk ?