Hengebjørk

Grenene vokser oppover nær stammen, . Kjente farer, Ingen kjente. Lite tre med sterkt hengende greiner. Tåler tørr, mager jor men også mye fuktighet. HENGEBJØRK : Lavlandsbjørk, Låglandsbjørk, Vortebjørk, Skorpebjørk.

Illustrasjonen er hentet fra.

I tillegg finnes det også to . Særegen og unik bjørketype med grasiøst, finflikete bladverk. Plasseres på en varm plass, gjerne med næringsfattig jord. Den er vanlig i lavlandet nord til . Blomstringstid april-mai.

UTBREDELSE Vanlig i lysåpen skog i kratt over hele landet. Apertur: Triporat Overflate: Psilat – skabrat. Pollenspredning: Vind Størrelse: Ca.

Har lært meg i sommer at bjørk ikke bare er bjørk, men vanlig bjørk og hengebjørk. Karsten Schnack, Scanpix Danmark, NTB scanpix. Tre bilder av henegbjørk. Hei, Vi skal beskjære noe av denne hengebjørka som skygger for sola sommersti men vi er litt usikre på hvordan vi skal gjøre det slik at det . Naturlig utbredelsesområde og bestand av hengebjørk (betula pendula roth) i Nordland.

Forfatter: Skaret, Gisle. Medvirker: Fylkesmannen i Nordland. Stort tre med hengende grener, blomstrer tidlig om våren samtidig med . Et gammelt kinesisk visdomsord sier at den som fanger månen er heldig … Da er jeg vel heldig da som klarte å fange den i krona til tuntreet…?

En allé er en gate eller vei med trær på begge sider. Aléer med store og gamle trær er viktige livsmiljøer for en rekke . Betula pendula, Betula verrucosa. Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser.

Bjerkestrand (pers. medd.) . Instituttet forsker og framskaffer informasjon om skog, jor utmark og . Se vårt fantastiske utvalg av bilder fra Audun Hetland. Tidløs, klassisk og humoristisk kunst på sitt .

See what people are saying and join the conversation. Har en hengebjørk i hagen som drypper sevje fra bladene. Det har jeg ikke lagt merke til før tidligere år.

Alt som står under blir seigt og klissete. Norge er om- kring mill. Skorpebark nederst på stammen er et kjennetegn for . Hengebjørk har dobbelt sagtakkete blad.

Park og Idrett og A-laget i full gang med å fjerne poplene i kirkeparken. Fornyelse i kirkeparken. Tekst: Inge Bjørn Hansen.

Hengetrær er det egentlig mange av: Hengeselje, hengeask, hengealm, hengebøk, hengepil og altså hengebjørk. Men det navnet er opptatt av helt .