Holding selskap

Publisert av: Mads Andersen – 9. Et holdingselskap er det samme som et morselskap som i hovedsak ikke har andre oppgaver enn å eie aksjer i ett eller flere selskaper, og forvalte avkastningen. Dette har flere fordeler. Holdingselskap er et selskap som eier andre selskaper. Med et holdingselskap kan du lettere styre din private skattebyrde hvis du får utbytte eller salgsgevinst fra investeringer i andre selskaper.

Et morselskap (moderselskap) eller holdingselskap er et selskap som har kontrollerende innflytelse over et eller flere andre selskaper (datterselskap).

Vanligvis blir et holdingselskap bare opprettet for å eie andre selskaper. Det er sjelden nevneverdig økonomisk aktivitet i et holdingselskap. Skattemessig er det interessant at det er et holdingselskap , og ikke privatpersoner, som står som øverste eierskap til et selskap eller konsern . Vi hjelper deg med å opprette holdingselskap.

Akkurat nå: rabatt – kun kr. Vi gjør hele jobben for deg, du bruker bare min. Hei, er det noen som kan dette her?

Jeg vil overføre aksjer i Bedrift AS som jeg er deleier av til Holding AS som jeg eier 1 av selv.

Når et aksjeselskap eier aksjer i andre aksjeselskaper betegnes gjerne eierselskapet som et holdingselskap. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer. Spørsmålet er om utbetalingen kommer som følge av at mottaker er eier, eller om utbetalingen er foranlediget av arbeidsinnsats. Virksomhet og skatt – HOLDING HOLDING og HOLDING 3. HOLDING fungerer i dag som et mellomliggende holdingselskap i konsernets . Selskapets eneste eiendel er 1 av aksjene i Sales UK Ltd.

Illustrasjon til artikkel om holdingselskap eller vanlig aksjeselskap. Det er ikke alltid holdingselskap er aktuelt, men det kan gi store fordeler. Nederlandsk holdingselskap anses som reelt etablert og påvirker utbytte til norsk aksjonær.

Jeg holder på å starte en bedrift, men vil gjerne opprette et holdingselskap siden jeg planlegger å starte et par andre nettbutikker senere. Et holdingselskap er et selskap hvor majoriteten av selskapets eiendeler er bestående i aksjer eller andre typer kapitalandeler i øvrige selskaper. Mor og far eier Holding AS som igjen eier Drift AS.

Nina er deres eneste datter. Bjørøya AS danner i disse dager eget holdingselskap. Per Anton Løfsnes går over i stillingen som konsernsjef for holdingselskapet, etter år som daglig leder i . Skattedirektoratet skjerper holdningen til konsulentbransjen. Etter at fritaksmodellen ble innført har mange konsulentselskap organisert seg .

Ettersom det kan bli aktuelt med et salg av aksjer etterhvert, ønsker jeg å flytte aksjene fra meg privat til et holdingselskap , for å unngå direkte . Du er her: Finans-skatt på holdingselskap ! Beklager, ingen innlegg passet til kriteriene dine. De fleste som stifter aksjeselskap benytter relativt enkle maler for vedtekter. Lovens standardløsninger vil da gjelde.

Men det er ikke sikkert . Målet er å selge alt sammen. Kan vi problemfritt gjøre om AS`et til et holdingsselskap for med det å slippe en masse skatt? Mange har opprettet holdingselskap etter at det ble skattemessig gunstig å selge aksjer og motta . Lånefinansiert selskapserverv ved holdingselskap.

Grunnlag for skatterettslig gjennomskjæring?