Internkontroll elektro

For enkelte virksomheter vil en dekkende internkontroll få plass på noen få sider. For andre blir det mer omfattende. Unnsett omfang -om det er på papir . Feil i elektriske anlegg kan føre til brann- og berøringsfare. I Forskrift om elektriske .

Internkontroll -avtale med HOEL ELEKTRO AS. Forebygging og kontroll. Gode rutiner med jevnlig kontroll av det elektriske anlegget kan forebygge brann og ulykker. For næringsvirksomhet plikter den som er ansvarlig for virksomheten og sørge for at det innføres og utøves internkontroll elektro ref.

Dersom vi ser litt på statistikk som er utarbeidet av DSB (Direktorat for sikkerhet og beredskap)så har det seg slik at av brannene i Norge har elektrisk årsak. Nå har vi investert i et web-basert IK system for å lette . Kontroll utføres stadig hyppigere av tilsynsmyndighetene om bedrifter har et internkontrollsystem. Godkjente arbeidstakere.

Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 16. Forskrifta om internkontroll innebær at du som leder står ansvarlig for at det elektriske anlegget i . Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) herunder også elsikkerhet på arbeidsplassen blir ivaretatt. For å hindre produksjonsstans. Alle bedrifter skal ha periodisk kontroll av det elektriske anlegget.

Brannvarslings anlegg og nødlysanlegg skal kontrolleres . Som bustadeigar eller eigedomseigar er du sjølv ansvarleg for det elektriske anlegget ditt, og at det utførast kontroll, heretter kalt internkontroll elektro. Vårt nettbaserte system for Interkontroll elektro hjelper deg å gjøre dette på en effektiv måte slik at du tilfredsstiller myndighetenes krav. Systemet hjelper deg . Hvem har krav til internkontroll av eget el-anlegg? IK forskriften gjelder både byggeier og leietaker.

Forskriften om internkontroll innebærer at du som leder står ansvarlig for at det elektriske anlegget i bedriften din er i orden. Det betyr at skjematisk . Vi tilbyr et system som tilfredstiller myndighetenes krav til tilsyn av elektriske anlegg i næringsbygg og offentlige bygg. Elektriske anlegg skal ha periodisk tilsyn i følge . Innlogging til internkontroll elektro.

IK-ELEKTRO dekker alle krav.

Den enkle løsningen som tilfredsstiller kravene til internkontroll elektro. Spesielt gamle sikringsskap med skrusikringer er utsatt for varmgang og brann ofte på grunn av løse tilkoblinger. I Norge er den største årsaken til boligbrann forårsaket av . Vi sørger for internkontroll av det elektriske anlegget i bedriften din.

Hvis du besitter næringseiendom, er du underlagt internkontrollforskriften.