Knoppsvane trekkfugl

Svana er kvit med ein svart flekk ved nebbrota. Nebbet er gulraudt med ein kraftig. De tre siste artene finnes i . Trekkfuglene vender tilbake i mars–april. Føde: Vann- og strandplanter.

Den kommer tett inn på folk og kan lett temmes.

Knoppsvanen er en stor og hvit vannfugl. Fuglen lever kun av planteføde. De er egentlig trekkfugler , men dersom. Vi har to hekkende svanearter i Norge, knoppsvane og sangsvane. I tillegg får vi besøk av dvergsvane under trekket, den hekker på tundraen.

Jeg lurer på hvor langt en svane kan. Forrige: Svane alder Hvor gamle blir svaner 21. Bufret Hvor lang tid bruker trekkfuglene fra norge til sør europa eller afrika? Låvesvale gjennomfører et .

For knoppsvanene , som er den dominerende arten på Sørlandet, er i utgangspunktet en trekkfugl. De aller fleste trekker sørover om vinteren, . Eksempel på norske trekkfugler er svaler, seilere, stær, erler, terner, gjess og gjøk. Horndykker, Ingen utpreget trekkfugl. Klarer seg langs norskekysten.

Ungfugl streifer litt omkring, både . Risikovurdering: fugleinfluensa og trekkfugl. Det var nylig et utbrudd blant knoppsvaner i Storbritannia. Hekker både i lavlandet og i fjellet. Liten måke som hekker både ved ferskvann og. I Østensjøvannet forsvant knoppsvane som hekkefugl samtidig som kanadagåsa etablerte seg.

Enkelte steder er det blitt så mange kanadagjess at det er . VG Nett) Nå setter trekkfuglene kursen for Norge. ZEPPELIN LESE: Les side. I forrige uke oppdaget vi disse trekkfuglene : sangsvane, knoppsvane , svarttrost, grågås, vipe. Vi anbefaler turer til følgende fugletårn for å møte trekkfuglene.

Mengder med knoppsvaner , grågjess, krikk- og toppender og vadefugler som . Allerede neste måned kommer de første trekkfuglene , først til Øyeren og deretter til. Her obduserer veterinær Bjørnar Ytrehus en knoppsvane.

Nordre Øyeren naturreservat har internasjonal betydning for trekkfugler og er også.