Kompleks betydning

Begrepet kompleks har fått en dominerende betydning i visse retninger innen psykoanalysen. Herfra er uttrykk som mindreverdighetskompleks . DNA-molekylet har ein kompleks struktur. Hva betyr Kompleks tekstutforming?

Nedenfor finner du en betydning av ordet Kompleks tekstutforming. Du kan også legge til en definisjon av Kompleks.

Kompleksitet er et begrep innenfor vitenskap og filosofi. Man sier et system er komplekst dersom helheten har andre egenskaper enn det man skulle tro ved å se . Beskrivelse og synonymer for ordet kompleks. Finn synonymer til kompleks og andre relaterte ord. Synonymer for kompleks. Et synonym er et ord som har samme eller liknende betydning som et annet . Søgning på “ kompleks ” i Den Danske Ordbog.

Find betydning , stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk.

Artikel i Ingeniøren belyser sprogets betydning for udviklingen af kunstig intelligens. Situasjonen for småskolebarn som går på Østby skole er forskjellig og på mange måter mer kompleks. Dette får også betydning for hva slags fellesskap de . Inden for psykoanalysen anvendes betegnelsen kompleks i en fra Jung afvigende betydning om en psykisk konfliktstruktur, der omspænder . Tilsammen refererer de to betydninger til et teoretisk kompleks af tilgange, der. Habermas), hvilket giver begrebet en kompleks betydning , der henviser til, . Komplekse traumers betydning for borns utvikling og oppvekst.

Sjumilstegkonferansen. I denne bearbejdningsproces har tillid til den læge, der formidler operati- onsresultatet, og måden, svaret bliver formidlet på, en afgørende betydning , fordi det . Et kompleks trafikkskilt eller en kompleks sammenstilling av flere trafikkskilt kan. IgE – antistoff som har stor betydning for akutte spesifikke immunologiske . Kompleks rehabilitering forutsetter at seks yrkesprofesjoner skal ha gitt en. MS rehabilitering og adekvat pasientomsorg av betydning for pmMS.

Tilsammen giver de to udlægninger begrebet en kompleks betydning , henviser til at det menneskelige subjekt altid er emplazado i kraft af det, som Vazquez . Symbol: Noget i digtet får en større og mere flertydig, symbolsk, betydning. Fugleungen optræder måske flere gange og bliver bærer af kompleks betydning i. Sætningers konstruktion (syntaksen) og herunder sætningers længde og kompleksitet kan have betydning for, hvor svær og tung en tekst .

Disse forståelsene kan ha betydning for hvordan overgriperen selv eller. Men det dreier seg om en kompleks og ingen enkel årsakvirkning sammenhen g. Formål: Formålet med fredning av Fastings minde er å bevare en eiendom med stor betydning for UiBs etablering. Begrunnelse: Fastings Minde . Multippel sklerose er en sykdom med kompleks genetikk, og flere gener er. EU-rettslige prinsipper tillegges sentral betydning. Vi skal regne akkurat.

Kvalitetsarbeid i komplekse organisasjoner. Hva kjennetegner en kompleks. Vi undervurderte betydningen av. Fordi relasjoner til andre mennesker er av så stor betydning for kompleks PTSD både etiologisk og i lidelsesuttrykk, er det interessant å undersøke den enkelte .