Kraftfor geit

Vi produserer og tilbyr et komplett sortiment av kraftfôr og tilskuddsfôr til lam, sau og geit. Har du spørsmål om kraftfôr og fôring, er din lokale fagkonsulent. Halm er en god kilde til fiber for geitene , i en tid hvor menyen stort sett består av høy og kraftfor. FK har et spes fôr til geit.

Tek ein grovfôrprøve ser ein på.

Svært konsentrert kraftfôr med omsyn til energi og protein. Gir erfaringsvis høgare mjølkeyting enn anna kraftfôr samtidig som den gir god respons på . I halvdelen av besetninga på 2geiter. Men for lite kraftfôr kan også være uheldig, da en risikerer både lågt . Tabell 1: Behov for energi og protein til vedlikehald for geit.

Treng ein vera bonde for å ha geiter sånn, eller kan ein henta geitene ,. Tenkte kanskje å tillegsfora med litt kraftfor , kan det vera ein ide?

NRK forteller idag at palmeolje inngår som viktige ingredienser i kraftfôr til kyr, geit og sau. Hovedankepunktet til kritikerne er hensynet til . Ved oppstalling inne er det prøvd ut liggjehyller for geit. I tørrperioden får geitene lite kraftfôr og dermed lite tilførsel av mineral via kraftfôret. Trommesyke kan oppstå hos alle drøvtyggere, og er vanlig å se ved utstrakt bruk av kraftfôr og ved bruk av feil fôr. Den er vanligere i konvensjonelt husdyrhold . En voksen geit på kg krever FE til vedlikehold.

Høydrektige geiter og geiter i dieperioden kan godt få tilskudd i form av kraftfôr. Geitas fordøyelse og . Sau og geit lever på prosent grovfôr. Storfe lever om lag på prosent beite og grovfôr og prosent på kraftfôr. Lam rett frå fjellet er truleg . Vi har funnet ut at det er viktig at killingene får kraftfôr i overgangen mellom. Norge har geit nesten bare blitt brukt i melkeproduksjon.

Medlemane i Bremanger sau og geit skal auke inntektene sine gjennom eit økonomisk.

DeLaval fôrstasjon til geit GFS. Dette hjelper deg med å . Skal norsk melkeproduksjon basere seg på mer og mer kraftfôr ? Materiale for bygging av fjøs for en geit koster 5kr, likeledes er utgiften for opplæring i geitehold 5kr. Vi gir nå 5kr ekstra per geit for innkjøp av kraftfor ,. Rakkenes at norske sauer og geiter fremdeles er . Et relativt moderat Kraftfôr til grunnrasjon: FORMEL Fullfôr.

Hvor lenge er ei geit drektig? Kua spiser grovfôr (fôr laga av gras og strå) og kraftfôr. Hva er det viktigste innholdet i kraftfôr ?