Kulturminnekart

Finn kulturminner i Østfol søk i Østfold etter kulturminner og få frem bilder og navigering. Driftsmelding-manglende. Verneområda er rike på kulturminne. Mange er knytt til jakt og fangst av villrein.

Det finst spor etter veideliv, ferdsle, gjeting og fedrift. I heia kan ein sjå runer, .

Dyregrav Å ta vare på kulturminne er ein del av verneformålet med både Breheimen nasjonalpark og dei tilgrensa . Klikk på et av valgene under for å se Sagenes historiske bygninger. Offentlig bygg og anlegg. Sosial boligbyggning.

Gårdsanlegg og boliger . Klikk her for å se data om dette nettstedet. Kulturminnekart , Grefsenåsen. Gamle hus, gravhauger og båter er eksempler på dette, og de kan fortelle . På denne siden finner man “alt” som er registrert av kulturminner og fornminner helt ned til minste detalj.

Listen er oppdelt i egne lister for hver . Informasjon om lokalhistorien gis gjennom møtevirksomhet . Viste du at det finnes et kulturminnekart over Oslo? Dette kartet viser alle bygninger i Oslo eller på Ensjø, som er vernet eller satt på Gul liste . Oversiktskart gamle veier i Ovaskogs. Veiene som er tegnet er et resultat . Her skal jeg skrive om alt intresant om arkeologi i Norge. Eiker O-lag med nytt kulturminnekart.

Ny utgivelse av Eiker Sør Tekst og foto : Bent Ek 24. Hei: ) Jeg fant en post i Visnes i dag, og det stod kulturminner Nord Karmøy på den… Er det en gammel post eller kommer . Bruk nettadresse: kulturminnekart. Her vil du få fram et kart hvor du enten kan skrive inn navnet på stedet du søker eller klikke på et punkt i kartet. Aktsomhetskart kulturminner er en egen karttype på kommunens avanserte . Grense undervanssdeponi.

Område for steinbrudd og masseuttak.