Leirskifer olje

Det meste av oljen og gassen vi i dag finner i Nordsjøen er dannet ved. Av og til , når olje stiger oppover i en sandstein, støter den på en tett leirskifer. Den vanligste oljefellen består av leirskifer.

Noen steder lekker fellen, slik at olje eller gass kommer opp mot jordoverflaten. En norsk oljeforsker vurderer at det . Teknologi og industri › Petroleum › Petroleumsgeologi Bufret Lignende 11.

I intervallet 60–1°C dannes det hovedsakelig olje (oljevinduet). Dannelsen av olje og gass. Jorda ble dannet for omtrent milliarder år siden. Vi kan bestemme alderen til forskjellige bergarter rundt om i verden i millioner og. Fyllitt skiller seg fra leirskifer med en skinnende overflate.

Glansen skyldes at mineralene i leirskiferen er omdannet. I hvilken type bergart tror du det er olje ? Det aller meste av petroleumet som .

Leirskifer er lagdelt og er lett å dele opp i flak, den er skifrig. Leire som var rik på organisk stoff er kildebergart for olje og gass i Nordsjøen. Tette bergarter som ikke slipper olje og gass igjennom.

Olje – og gassfeller ligger under her. Formasjon som har en lukning oppover. Syredannende svart leirskifer ødelegger bygninger og avgir miljøskadelige stoffer.

Ny forskning sikrer en objektiv, presis og effektiv kartlegging . Alle tre landene importerer olje , kull, og naturgass derfra, mens Latvia også er. Estland har store forekomster av oljeholdig leirskifer. Svartskifer (kildebergart for olje og takbergart). Det er ikke bare olje – og gassindustrien som kan bruke teknologien.

Gassen sprer seg så ut i sandsteinen, og blir fanget mellom lag av oljeskifer og leirskifer. Grunnlaget for olje og gass på norsk sokkel ble dannet i siste del av. Sandstein med olje (Reservoarbergart).

Enkelte bergarter har små hulrom som inneholder olje og gass. Fosfatholdig basalkonglomerat, svart leirskifer og siltstein (mulig kildebergart for olje ), opp- over sandstein, noen kalksteinslag. Olje og gass i Norge Olje og gass som naturressurs. Dødt organisk materiale blir .