Maks høyde gjerde mot nabo

Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde mot naboen. Her kan det gjøres lokale unntak om for eksempel høyde , utforming og farge. I følge lov om grannegjerde har du rett til å ha gjerde mot naboen hvis du.

Du er på den sikre siden hvis du holder hekken på to meter høyde. Det å sette opp et gjerde mot naboens eiendom er noe man i utgangspunktet står nokså fritt til. Gjerder som ikke står i grense mot vei , eller som .

Betingelsen er et maks høyde til møne er meter og at gesimshøyden. Gjerde mot nabo er i utgangspunktet ikke søknadspliktig og kan derfor . Enhver har rett til å etablere hekk mot naboeiendom. Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.

Gjerde ønsker naboen å sette opp på grensa så fra min tomt og til toppen av gjerde vil jeg da få. Noen som kan si noe om makshøyde ? Granne har rett til å ha gjerde mot granneeigedom når han kostar det sjølv. Sette opp gjerde – eiendommen ligger i et LNF-område 8.

Regler angående bygging av levegg 3. Bufret Lignende Du kan sette opp et gjerde mot nabo eller vei uten å søke så lenge høyden ikke overstiger 5m høyde. Det er et krav til sikt i utkjørsel mot vei. Her stadfestes det tydelig at naboen din har rett til å ha gjerde mot naboeiendommene om han påkoster det selv, og at han har tvang til å holde . Om naboen da ser rett inn i ditt gjerde i stede for din tomt har liten eller ingen. Maksimal gesimshøyde er meter.

Er gjerde mot nabo ikke nevnt i arealplan for eiendommen, kan du sette opp gjerde uten å søke. Synes du naboen og hekken hans boltrer seg over litt vel mye plass,. Her er det dog ikke nødvendigvis høyden som er det største. Altså kan et tre, busk eller hekk som står tre meter unna din tomt være maks ni meter. Sjekk om du må sende byggesøknad for gjerde , levegg eller støyskjerm eller om.

Skal plante hekk mot nabo. Så er det andre regler for maks høyde , at hekken eller gjerdet ikke er til . Levegg (skjermvegg) med høyde inntil m og lengde inntil 1m. Om det ikke hindrer siktsoner er gjerde mot vei tillatt i 5m høyde. Dersom det er inngått avtale mellom naboene om høyde på vekst, vil en slik avtale.

MEN der står det ingen ting om maksimal høyde.