Multifokal betydning

Søgning på “ multifokal ” i Den Danske Ordbog. Find betydning , stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk. Beskrivelse og synonymer for ordet multifokal. Staves det multifokal.

I de allerfleste af livets forhold har dette ikke den store betydning.

Men en patient, jeg har opereret med multifokale linser har forklaret, at han har svært ved at . Det leggs til en ekstra styrke i den nedre delen av en multifokal linse (progressive eller bifokale). Pupilledistanse (PD) Brilleseddel skal også oppgi avstanden . Progressiv multifokal leukoencefalopati er en sjelden lidelse som ofte. Med multifokale linser slipper du å bruke lesebriller. Det kan være vanskelig å forstå betydningen av alle verdier og parametre som er oppgitt på . IOL (om gjenstand) a type of lens implant that contains several rings with a.

Ord med samme betydning (synonymer), multifocal lens implant. Multifokal motor nevropati (MMN) regnes som en progressiv muskelsykdom, ifølge. Dette er av betydning for det videre kontrollopplegg med PSA. Urotelkreft er oftest multifokal og sykdommen oppfattes som en generell. Fokal, multifokal eller geografisk RD – Hunden kan brukes i avl, men bør.

Med unntak av total RD har ikke disse forandringene betydning for synet og de . Risikoen for progressiv multifokal leukoencefalopati synes økt med all nyere. EEG viser uregelmessig og rask multifokal spike wave-aktivitet. Med sin fremtredende plassering tillegges briller også en betydelig estetisk betydning.

Hos især svin optræder fokal eller multifokal apostematøs encephalitis lokaliseret til. Enkelte parasitter af kødkontrolmæssig betydning har prædilektionssted i . I linsen kombineres nøkkelkomponentene i . SA-blok ikke har nogen klinisk betydning vil de blive behandlet samlet. Schiøtz var særlig opptatt av hvilken betydning nærarbei.

Biofinity og Proclear Multifocal , . VES usikker betydning , og på grunn av manglende retningslinjer varierer praksis for utredning og behandling.

Denne artikkelen gir en kort . PML), en alvorlig og mulig fatal komplikasjon. PML fra andre MR-funn i CNS kan være av kritisk betydning. Sidstnævnte er af stor betydning ved arbejde med PC og computer.

En torisk Multifokal linse vil samtidig kunne korrigere for ens bygningsfejl. Retinal dysplasi (RD) – fokal, multifokal , geografisk. Usikker (diagnosen er sikker, men vurdering av betydning er usikker). Den ENESTE MULTIFOKALE LINSEN som på en unik måte tilpasser det. Liten innsats, stor betydning.

HB opptrer oftest som en solitær leversvulst, men kan være multifokal og da affisere. Biogen Idec informere om nye viktige tiltak for å minimere risikoen for progressiv multifokal leukoencefalopati. Den kliniske betydningen av.

Norges befolkning har det, og vanligvis har det ingen betydning for helsa. PML (progressiv multifokal leukoencefalopati). Alderen har ingen betydning for vil- jen til at .