Norske kulturminner

Lister over kulturminner i Norge (kategorier, sider). Kulturminner i Aust- Agder (kategorier, side). Norske middelalderkirker i stein (1sider) . Denne har oppstått såvel ved nyskapning som ved at impulser er mottatt utenfra, innlemmet i. Driftsmelding-manglende.

Med de hurtige endringer i . Men kulturminneloven sier noe annet. Mange av bygningene . Gå til: navigasjon, søk. Følgende sider er i denne kategorien, av totalt 2. Kulldriften har etterlatt seg en rekke spor i Longyearbyens nærmiljø og i Sveagruva. De gamle gruveanleggene er en viktig del av kulturlandskapet .

Arkeologiske kulturminner er de eldste sporene vi har etter mennesker. Det er jordbruket som har ført til at flest kulturminner har gått tapt eller blitt skadet de siste årene. Kommune-stat-rapportering hos . Eit kulturminne er spora etter menneska som har levd før oss, deira liv og.

Hvert år blir rundt 9eldre malerier, skulpturer og kulturhistoriske gjenstander sendt ut av Norge på lovlig vis. Eksperter frykter disse kan bli . Veilederen beskriver også metoder for å finne den samfunnsøkonomiske nytten av fellesgoder som kulturminner. De få norske verdsettingsstudiene av . Hovedutfordringen for å beskytte norske kulturminner fra klimaendringer er hvordan man praktisk håndterer kommende problemer. Teoretisk informasjon om. Download Data Package . Bemalte bondemøbler, malerier og rokokko- og empiremøbler er blant de norske kulturminner det er størst interesse for å føre ut av landet.

Regjeringens beslutning om å bevare Høyblokka var en seier for kulturminneverdiene. Grunnlaget fra konseptvalgutredningen har imidlertid . Ta kontakt med oss for mer informasjon. Så langt har den vært forbeholdt forvaltningen.

Bondeantikviteter som ølboller, tregjenstander eller trykk av Edvard Munch er mest populære blant utlendinger, og typiske eksportgjenstander. Få Stavanger Aftenblad ut året for kun kr 100. Betal kun kr 1ut året. Sysselmannen på Svalbar Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Norsk Polarinstitutt.

Målsettingen for kulturminnevernet er å bevare de enkelte kulturminner og. Flere norske museer har blitt tilbudt kulturminner fra krigsherjede områder i Midtøsten. Jødisk museum i Oslo ble tilbudt skriftruller som kan .