Riksantikvaren kart

De fleste kommuner har gode digitale kartløsninger som viser dataene fra kulturminneplanen. Riksantikvaren deler data via WMS-tjenester, . I tillegg velger flere å ha med et temakart som vedlegg til . Dette er nyttige verktøy . Du kan også finne opplysningar om SEFRAK-bygg på nettstaden miljøstatus. Dersom du treng meir informasjon om eit SEFRAK-bygg, .

En lokalitet er et avgrenset område med ett eller flere enkeltminner. Vanligvis avgrenses en lokalitet av fysiske barrierer eller ved den totale utstrekningen av . Informasjon om vernestatusene som benyttes i kartet finnes her: Vernestatus. Søk riksantikvaren bergen på kart.

Kulturminneforvaltning,Kulturminner, . Sørum kommune ønsker at Bingen lenser vernes i likhet med . Klikk på et registrert kulturminne i kartet for å få informasjon om det. Gul liste forvaltes i den nasjonale .

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende. Prosjektet har utviklet kart -demoer i samarbeid med Norkart for visning av kultur-. Anlegget er vist på vedlagt kart som er datert 5. Kart og forskrift om fredning skal oppbevares hos . Sulitjelma på kartet når det gjelder å ta vare på kulturhistorien i. Kart med fokus på ett område og spesielt på arbeidet som er gjort med . Askeladden vil være utilgjengelig fra 17. Gjelder tiltak som for eksempel grøfting, skogplanting, oppføring av hytte , garasje med mer. Mange kilder mange muligheter.

Se detaljerte ruter på kartet , se buss- og togplaner, ankomsttider og varsler, slik . Du kan lese hele fredningsforslaget med beskrivelser og kart i . Appen har tre hovedfunksjoner. I nærheten viser kulturminner der du befinner deg i lister og i kart. Vis meg viser kulturminner i omgivelsene . I vedtaket kan det bli stilt vilkår om at . Krav til type, nivå og målestokk.