Samsung vaskemaskin feilmelding 4e

En annen grunn for hvor kan du få feilmeldingen 4E – dette er feil temperaturområde, . Samsung – error 4E. Ranger motor og turteller, og deretter inspisere og rense sine kontakter. Bag på vaskemaskinen kan der også sidde et filter som du bør tjekke for kalk. The appliance is not detecting that the unit is filling with water.

Check water supply is turned on and that there is . Således indikerer forekomsten av Eeller 4E et problem med vanntrykket . Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. For koder som ikke er listet opp over, eller hvis foreslåtte. E , 4E1– problemer med vann : tilstoppet innløpsventil, dårlig kontakt eller ikke en tilkoblet ventil er koblet . Hva betyr det når den piper også står det LE i displayet? Får feil melding 4E som betyr om jeg har åpnet vannkranen eller ikke. Nå har vi sjekke silen som er festa til . Emeans a water supply problem.

I den gamle modellen, vil det bli vist som 4E eller E1. I dag har jeg begynnt på julekortene…. O)) For en gang skyld er det greit å være litt tidlig ute! Tror aldri jeg har vært så rask til å lage 6 . Du bør rengjøre vannslangens maskefilter minst en gang i året eller når feilmeldingen “ 4E ” vises: 1. Action: This video will. E t Kontroller at kranen for vanntilforsel er âpen.

Hvis du ser 4E koden, kontroller at vannforsyningen linje er riktig koblet og åpen og ikke . Water Supply Error occurs when water level frequency does not show changes more than . WATER SUPPLY ERROR – Display shows 4E. SAMSUNG Bruksanvisning for vaskemaskin D-1. Feilsøking og utbedring. Denne sikkerhedsfunktion afholder børnene fra at lege med vaskemaskinen og.

Det kan ha sammenheng med et fremmedlegeme, . Sørg for, at vandhanen er åben.