Sau og geit sammen

Har hatt noen geiter i noen år, men lurer nå på å gå over mer til sau. Dersom kjøper ikke har sau eller geit fra før, må det anskaffes minst to og helst flere dyr. For å ha god dyrevelferd må sauer og geiter ha et sosialt liv sammen. Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at sau og geit holdes og transporteres i samsvar med regelverket om dyrevelferd og dyrehelse, . Geiter og sauer er kompatible , kjører i de samme beitemarker og sover i samme låven.

Norsk kvit sau er en tung sauerase som lettere går seg fast i beitelandskapet.

Tunge raser har mistet mye av den naturlige vaktsomheten og . Kan en sau og en geit få barn sammen ? Selv om sauer og geiter kan se like ut, hører de til to forskjellige arter. Dyr av ulike arter kan vanligvis ikke kan få . De skulle jo omplasseres men den lille flokken går fint sammen og har det. Tidligere var flere husdyrslag sammen på utmarksbeite.

Norsk Sau og Geit (NSG) er en faglig medlemsorganisasjon for saue- og. Hvis norske bønder gjenreiste tradisjonen med å ha sau , geit , hest og urfe i den .

Til alle dere som har tenkt eller vurderer å ta fostertelling denne sesongen, så må dere melde dere på til Anne Grete Stabekk så fort. Det er en del smittsomme sykdommer mellom sau og geit , men dette er ikke noe problem på utebeite. Geiter er også flokkdyr og bør holdes minst fem sammen. Av Kåre Blålid – fylkesleder Aust-Agder Sau og Geit. Andre aktuelle temaer.

Tryggere sammen , er det egentlig noen vits? Sau og geit beiter sammen på Malangshalvøya – og nå er det oppdaget mye mer byllesyke hos sau enn forventet. Nye regler skal gjøre det bedre for sau og geit om vinteren.

Utvalget er satt sammen av både bønder og dyrevernere. Enkeltdyr og kjerneflokker søker allikevel ofte sammen i store hjorder. Vi har katter selv, og de leker faktisk . Poda gjør arbeidet med sau og geiter mye lettere. Et mobilt gjerdesystem er gull vært når dyrene skal drives sammen eller.

Griser har et fysisk kontaktbehov og sover tett sammen. Men forventningene til julematen begynte for alvor å bre seg sammen med . Bilder fra da ordføreren sammen med landbruksavdelingen i Flatanger. Ombygd kufjøs til sau hos Henry Dyste, Kolbu.

Ominnredning av fjøs til melkegeit.

Velkommen til Helsetjenesten for geit. Her kan du lese om helse og velferd hos geit i Norge. Næringen, ved Helsetjenesten for Geit og NSG,har sammen startet et . Anne-Lise og Runar Lande er lei av at hundeeiere bruker deres sau på.

Mædi og CAE hos sau og geit. Designet og måten overvåkingsprogrammene har vært satt sammen på har variert. AVLIVING AV SAU OG GEIT PÅ GÅRDEN. Dyr med sjukdommer og skader. Dyret faller umiddelbart sammen med opptrukne bakbein og oppsperrede øyne.

Hvis du bare har en så bruk mye tid sammen med geita i det minste. Griser og geiter bør ikke ha samme innhenging, mens høns og kaniner. Det har blitt mange lunsj- og småpauser innimellom sammen med gjengen fra lesesalen.