Sefrak kart

Dersom du treng meir informasjon om eit SEFRAK -bygg, . SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og . Fredete bygninger er avmerket med lilla punkter. Disponentboligen ved. SEFRAK står for Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i Norge.

Dette er et landsdekkende register over eldre bygninger . Fredninger etter kulturminneloven. Kart og veibeskrivelse:. Du kan zoome i kartet for å utforske nærmare. Er ditt bygg i SEFRAK -registeret?

Isåfall betyr ikke dette at bygget er tillagt spesielle restriksjoner. Bygningene på eiendommen er SEFRAK -registrert fordi de ble bygget. Det er Riksantikvaren som har det formelle ansvaret for SEFRAK.

Registreringa fungerer mer som et varsko om . Fylkeskommunen har imidlertid ansvaret for å registrere SEFRAK – data tilknyttet den enkelte . Det er kommunenummer på føringstidspunktet for SEFRAK som skal legges inn,. SEFRAK -objekter kan kun knyttes til hovedbygninger, dvs. Klikk på et symbol og få frem opplysninger! Temakart kulturminner.

Her finn du data som er relevante for arbeid med kulturminnevern og Sefrak. Kulturminner er alle spor etter menneskers liv og virke, fra ørsmå kullrester . På grunn av utbyggingspresset omfatter . Lurer du på hva SEFRAK er? Topografiske kart : Finnes i UTM og WGSfor hele landet, i tillegg til inndeling i fylker og kommuner. Fra heftet Fotefar mot.

Sefrak – registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og . Lokalt registrerte kulturminner. Sogn og Fjordane fylkeskommune har avlevert SEFRAK -arkivet til. Fjordane som no er avlevert til Fylkesarkivet, saman med kart og foto.

Velg om bakgrunnskartet skal være vanlig kart eller flyfoto. Zoom inn for å se flere detaljer i kartet. Det er viktig å merke seg at det dessverre er mange bevaringsverdige bygninger i Sør-Trøndelag Fylke som ikke fanges opp av SEFRAK -systemet.

I Kartverket sitt eiendomsregister Matrikkelen kan du finne . Er huset mitt registrert i SEFRAK ? På nettsida miljostatus. Kryss av for SEFRAK under . Tegn og mål avstander i kartet. Zº Fjern påtegninger. XY Fçrstørr til koordinater. XL Kart i stort format.

Ezı Şend lenke til kart på epost.