Skannede kirkebøker i norge

Her kan du bla i skannede arkiver i Riksarkivet og statsarkivene. Inngangen ” Norge ” omfatter kirkebøker i norske prestearkiver, samt kirkebøker fra enkelte . Fra hovedsiden for skannede arkiver kommer du til søkeskjemaet for skannede kirkebøker fra Norge ved å klikke på lenken Bla i kirkebøker Norge i boksen . Kirkebøker fra Ulvik på hyllen i Statsarkivet i Bergen. Disse skannes fra original , og bildene er derfor i farger, mens bildene som er skanna fra mikrofilm, er i gråtoner.

Nå er arbeidet ferdigstilt: Om lag 4 . Les i skannede kirkebøker. En kirkebok er en protokoll der kirken loggfører sine embetshandlinger som bl. Der ligger kirkebøkene i originalskrift.

Velg Bla i kirkebøker Norge. På venstre side får du opp menyen Søk etter skannede kirkebøker. Fyll ut ett eller flere av navnefeltene ovenfor.

Trykker du for Bla kommer du til skannede kirkebøker. De skannede kirkebøkene endrer visning. Det er nesten ti år siden. Den nye visningen for skannede kirkebøker i Norge finner du her: . Men – som slektsforskere…. Vi har vel alle opplevd å få denne i fleisen når vi sitter og blar i de skannede kirkebøkene … Fra digitalarkivet.

Arkivene: Statlige danske arkiv har samme inndeling som i Norge : Rigsarkivet,. Siden er noe skadet i kantene. Fra Arkivverket, skannede kirkebøker. Norges eldste kirkebok, i alle fall den eldste som er bevart, er ei kirkebok . Registreringssentral for historiske data Folketellinger, . Digitalarkivet i Norge Folketellinger, emigranter, skannede kirkebøker. Her finner du skannede kirkebøker , folketellinger, databaser over emigranter fra.

Skannede kirkebøker. Avskrevne kirkebøker , folketellinger og andre lister er sekundærkilder.

To store aktører i Norge. Bedre integrering av søkbare og skannede kilder. Et utvalg kirkebøker. Ble oldemor døpt i Elverum, konfirmert i Oslo , gift i Åsane og døde i Tromsø?

Du trenger kun internett for å finne slekt fra hele landet i de skannede kirkebøkene. De første kirkebøker som ble ført i Norge , er fra . Her finnes søkbare folketellinger, skannede kirkebøker , og mye mer.