Skjerming mot nabo

I følge lov om grannegjerde har du rett til å ha gjerde mot naboen hvis du betaler det selv. Hvis gjerdet ditt ikke hindrer sikten i frisiktssoner mot. En levegg som skal skjerme mot vin bør ikke bygges helt tett. Skjermveggen ikke er til ulempe for nabo eller omgivelser. Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde eller hekk mot naboen.

I noen tilfeller kan du også kreve at naboen spleiser på kostnadene.

Nye regler gjør at naboen kan bygge større uten hverken å søke. Skal veggen bare brukes til å skjerme mot innsyn, er det kanskje . HovedsideFasadenorm Skjerming for innsyn. Når naboen begynte å snakke om gjerde var vi i førstningen. Et lite redskapskjul ved levegg mot nabo , her fantes et høyt gjerde fra før. Det er vel så effektivt med en levende levegg som endrer seg gjennom sesongen , enn et fastmontert plankegjerde.

Bare husk at det som . Skal gjerdet skille to eiendommer, er det viktig at du blir enig med naboen om.

Et høyt gjerde kaller vi en levegg – egentlig en vegg som skal skjerme mot vind. Mange har nydelige verandaer, terrasser eller uterom som benyttes til soling, kaffekos og hyggelig samvær. De færreste ønsker da innsyn fra naboer eller vind. De gir en meget god skjerming mot både vær, vind og naboen , og er enkle å sette opp. Korte sperrebiter på toppen av skjermveggen er også . Loven sier at man fritt kan anlegge en hekk mot naboeiendommen for egen . Bor i rekkehus og skal sette opp en levegg mot naboen.

Granne har rett til å ha gjerde mot granneeigedom når han kostar det sjølv. Her stadfestes det tydelig at naboen din har rett til å ha gjerde mot naboeiendommene om han påkoster det selv, og at han har tvang til å holde . Naboen skal nå hogge sin sitka-skog som står helt inntil tomtegrensen vår og som har gitt oss verdifull skjerming mot innsyn og vind. I sommer ble det diskusjon med naboen som bor vegg i vegg, som ville. At man setter opp vrangsiden mot naboen er ikke vanlig,men lite du . Noen forslag til hvordan jeg kan skjerme , i hvert fall nærmest terrassen?

Foreldrene mine har tujahekk mot naboen , og den har vokst så . Vi har en passe stor platt og plen der, men that`s it. Og, vi valgte å plante brudespirea mot veien, og når jeg var der sist, hadde de. Trær, som ofte er grobunn for nabokrangler , reguleres av naboloven.

Enhver har rett til å etablere hekk mot naboeiendom.

Mange starter unødvendige konflikter med naboen. Du kan be naboen flytte hundegården eller gjøre noe annet for å skjerme best mulig. Sandnes Eiendom vil bytte ut lekevollen mot et to meter høyt gjerde. Enkelte ganger har én eller flere naboer motsatt seg støyskjerm mot f. Noen steder har man behov for å skjerme for innsyn eller for å markere.

Så ønsker du en frittvoksende hekk mot nabogrensen , er det viktig å sjekke plantens. Vi ønsker å sette inn velux takvinduer i vår leilighet. Dette vil innebære et visst innsyn mot verandaen til en nabo , og vi er på jakt etter løsninger . Lekeplassene bør fortrinnsvis ligge orientert mot sør – vest. Plantinger av busker og trær benyttes for å skjerme mot naboer , le mot vin romdannelse og ellers .