Smil midler søknadsskjema

LDIR-43 Ingen frist . Sett kryss for hvilken type tiltak du skal søke om midler til:. Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Det er sett av mill.

Kven kan søkje SMIL – midler ? Du kan finne søknadsskjema for SMIL – midler i margen til høyre.

Informasjon om SMIL-ordningen hos Fylkesmannen i Østfold. Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal bidra til å ta vare på natur – og. Mandag går søknadsfristen for å søke om støtte til spesielle miljøtiltak i landbruket ( SMIL ) ut. Beskrivelse av tjenesten.

Med sikte på å redusere næringslivets oppgaveplikter, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ og helt eller . Balsfjord kommune lyser ut midler i ordningen spesielle miljøtiltak i jordbruket ( SMIL ). Her gir vi nyttige tips til deg som skal søke om SMIL – midler. Landbruksdirektoratet har utarbeidet et eget søknadsskjema som skal brukes ved søknad om . Av hensyn til planlegging og prioritering av kommunens bruk av midler til.

Etter første søknadsrunde har vi igjen halvparten. Vi kjører derfor en ekstra . Absolutt siste søknadsfrist for SMIL – midler er 15. For søknad om fjerning av gammelt . Søk om SMIL – midler (PDF, 2kB). Du må ha fødselsnummer (siffer) tilgjengelig ved utfylling av skjemaet.

Søknadsfristen er normalt 1. Kommunen avgjør søknaden om tilskudd og prioriterer søknader som er i tråd med kommunens tiltaksstrategi. Ny søknadsrunde for SMIL – midler ! Nytt søknadsskjema og rundskriv vil bli utarbeidet parallelt med at ny . Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme . SMIL står for spesielle miljøtiltak i landbruket. Ved søknad om SMIL – midler kan man få økonomisk støtte for gjennomføring av tiltak som ivaretar . Januaromgangnen med teljedato 1. Prioriterte tiltak for SMIL – midler i vår region er: mindre driftstiltak på setrer.

Foretak som oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd §§og kan søke om SMIL – midler.