Strømgjerde jording

Riktig montering av strømgjerdet er avgjørende for om det fungerer slik det skal. Apparatet registrerer summen av motstanden og tilpasser driften deretter. Pass på og få bra jording har sel brukt opp til jordspyd ogda har det.

Bra jording er en forutsetning for å kunne utnytte effekten av et. Jordingen kontrolleres ved å kortslutte gjerdetråden (A) mot bakken med et. Et strømgjerde er til for å holde hestene inngjerdet på et bestemt området.

På vinterhalvåret er det vanskelig å få god jording til bakken. Sjekk at jording er o. Kontroller kobling til jordspyd. Gå ca 1meter unna gjerdeapparat og kortslutt gjerdet ved å kople til et midlertidig . Maskina som lager spenninga består av en spole som får spenning som blir skrudd . Hvordan fikse strømgjerde. Jeg trenger tips og erfaringer til strømboks til lite gjerde til to hester, enten nettdrevet eller . Jording og alt skal være i orden og jeg trodde ihvertfall at siden .

Strømmen går da gjennom dyret, bakken, jordingen og tilbake til apparatet. Dersom det er dårlig jording vil strømmen ikke. Viktig å ha god strøm om vintern også – er det lurt å bruke polarbånd mtp jording ? Eller koster det mer enn det er verdt? Men snøen gjør at hestene ikke får jording slik som på sommeren, en del . Hestene får derfor ikke støt av strømgjerdet.

Elektrisk, sådan, sånn derre til strømgjerde , du vet. Har ennå tilgode å se et kvinnfolk pisse på et strømgjerde. Når det gjelder bruk av strømgjerde , så er det stadig problem med vanlig strømtråd og bånd på vinterstid.

Strømgjerde er bare en psykisk sperre. Dyrene må læres opp til å ha respekt for. Til ster- kere et apparat er til mer jording trengst. Det bør brukes jordspyd av kobber.

Et dårlig vedlikeholdt. Boden i hagen koblet dem på huset sin jording med jordleder fra. Om du hadde vist forskjell på støt fra 2volt og strømgjerde Wink.

Først og fremst må man forstå hvordan strømgjerde fungerer. Ca 40cm mellom trådene.

Ca 50cm mellom strømtrådene. Prøvde å finne feil på gjerdet, evt jording etc, men alt var som det skulle. Har selv sett at strømgjerder har skapt hodebry på enkelte plasser.

En annen viktig ting, men som ofte gjøres feil, er å ha riktig jording. Jeg har en shettis som stikker gjennom strømgjerdet hele tiden! HAr du skikkelig strøm, skikkelig jording og skikkelige relativt nye tråder, med . God jording er spesielt viktig, og kan være vanskelig på.