Toll kalkulator alkohol

Du kan ta med deg en avgiftsfri kvote med alkohol – og tobakk når du har vært i utlandet. For å innføre alkoholhaldige drikkevarer må du vere over år. For brennevin eller anna drikke med alkoholstyrke over volumprosent, må . Beregn hvor mye du kan ta inn av alkohol , tobakk, varer og beløp.

Tollkvotekalkulator.

Vil du bytte ut tobakk med alkohol. Hvor mye alkohol , snus og sigaretter er det lov å ta med seg fra utlandet. Størrelsen på kvoten for. Fortolle mer enn kvoten. KVOTE: Det finnes en grense for hvor mye alkohol du kan ta med inn i Norge.

Denne grensen kalles alkoholkvote , og gjelder bare dersom du har oppholdt deg. Du kan som kjent ta med deg en avgiftsfri kvote med alkohol – og tobakk når du har vært i utlandet .

Boten per flaske øker jo flere flasker du er over tollkvoten. Beregner de ulike kombinasjonene av alkohol og tobakk som er . Hvis du har vært ute . Når du mottar sendinger fra utlandet, er toll viktig å huske på. Med unntak av alkohol og tobakk. Sendinger med verdi fra og. Med Dagbladets taxfree- kalkulator kan du enkelt regne ut hva du kan ha.

Bytt tobakk med alkohol Den blåblå regjeringa la i mai fram sitt forslag til. Kontorsjef Wenche Fredriksen ved Svinesund tollstasjon , tror de fleste . Denne lar deg sjekke hvor mye alkohol og tobakk du har lov til å ha med deg inn til Norge, samt hvor mye du må betale i toll hvis du har med for . Bøtene blir regnet ut fra hvor mye mer enn den lovlige kvoten du tar . Altså bare å kjøpe, og så tar posten seg av fortollinga ? Se hvilken kalkulator jeg har linket til ;). Det er ikke alltid like enkelt å beregne hvor mye alkohol og tobakk du kan.

Den nylanserte appen inneholder en kvotekalkulator som lar deg . Sjekk kvoten og fortoll ekstra alkohol og tobakk – helt enkelt.

Denne kalkulatoren gir deg svar på hvor mye du må betale i avgifter hvis du skal importere og registrere et kjøretøy i Norge. Slik brukes COved kalkulering av . Thailandske regler for import av alkohol er enkle.