Toll kvote

Du kan ta med deg en avgiftsfri kvote med alkohol- og tobakk når du har vært i utlandet. Verdigrensa Når du kjem til Noreg kan du ha med deg varer toll – og . Når du bestiller varer fra en utenlandsk nettbutikk, må du i de fleste tilfeller betale prosent merverdiavgift (moms) når varen kommer til Norge . Fortolle mer enn kvoten. Merk at Travel Retail Norway, gjennom vår bevilling, kun kan selge deg det kvoten tillater i våre Tax-Free butikker.

Hvis du er gammel nok, kan du ta med deg en avgiftsfri alkohol- og tobakkskvote når du har vært i utlandet. Surrer du med tollkvotene? Her får du full oversikt over hvor mye du egentlig kan ha med hjem. Hvis du har med for mye, blir alle varer over kvoten inndratt.

Tollkvote – kalkulator. Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote ut fra forskjellige kriterier. Les mer om kalkulatoren under.

I tillegg til kvotene under kan du bytte ut tobakkskvoten med liter øl. Reise som overstiger timer. Dersom du har vært ute av Norge i mer enn timer er du velkommen til å ta med deg toll – og avgiftsfrie varer til en total sum av 6 . Her finner du oversikt over den tollfrie kvoten ved utenlandsbesøk. Barn under år kan ikke, toll – og avgiftsfritt ta med andre matvarer enn . Svalbard er toll – og avgiftsfritt område, noe som innebærer at mange varer er billigere. Særlig hvis man veksler inn tobakkskvoten, da har man garantert nok på tollfri – kvoten til å gå på grønt selv med full koffert (mer eller mindre).

Med KvoteAppen finner du lett ut om alkohol- og tobakksvarene du har med deg fra utlandet er utover den avgiftsfrie (tax free) kvoten. Av årlig kvote kan likevel inntil bokser eller halvflasker inneholde. Hvis man er personer over aldersgrensen kan man ta med kvoten for personer.

Man kan ta med: liter brennevin over t. Her er toll — og avgiftsreglene du bør kunne, og noen unntak og. Sjekk kvoten og fortoll ekstra alkohol og tobakk – helt enkelt. Hvis du ønsker å ha med alkohol og tobakk ut over kvoten , kan du regne ut hva det koster å fortolle . Ved opphold i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen i mindre enn timer kan det én gang innenfor et tidsrom av timer tollfritt innføres varer, herunder . Jeg ble litt forvirret av dette her ,hvor mye kan jeg egentlig ta med meg i tillegg til en flaske whisky.

Opplysingar om firma. Alle som søkjer om tollkvote skal fylla ut punktet. Det skal fyllast ut eitt skjema for kvar kvote det vert søkt om. Importøren fyller sjølv ut. Vil du kjøpe billig brennevin, vin og godteri og ta det med til Norge?

Da er det noen regler du må følge. Tax-free – Hva kan du ha med deg til utlandet. Ut fra finner jeg at Montecristo No. Alkoholkvote, tobakkkvote.